Welcome to Bestwine

Хараламбиеви, България

Хараламбиеви, България

Началото бе поставено през 2009 година, когато Димитър Хараламбиев – създателят на HARALAMBIEVI Family Vineyards and Winery, решава да се впусне в осъществяването на една своя мечта …

Край Плевен, на левия бряг на река Вит в района на село Садовец, където реката излиза от каньона „Студенец“; засажда първото бленуваното лозе – нарича го „Калугерица“ на името красивата прелетна птичка Калугерица. Почвата е сива горска, мощна, дренирана от чакълеста основа върху карст, а надморската височина е около 180 метра. Така стават факт първите 90 дка лозе, засадени основно със сортовете Каберне Совиньон и Пино Ноар. През 2012 година е засадено най-голямото по площ лозе с най-богато сортово разнообразие от основно бели винени сортове грозде – Лозе „Над пещерите“ край с.Петърница с обща площ от 250 дка. Името на лозето е вдъхновено от красивите 5 пещери, над които се простира масивът. През 2013 година пък бе засадено емблематичното за Haralambievi и най-известното в района Лозе „Дъбника„. То се намира на левия бряг на река Вит в района на село Горни Дъбник, където реката слиза от хълмовете на Предбалкана и се запътва към устието си. Почвата е мощна, добре структурирана, дренирана върху карстова основа, а надморската височина е около 180 метра, с обща площ от 170 дка и сортова структура от предимно червени сортове – Рубин, Каберне Фран, Мерло, Пино Ноар, както и Мускат Отонел.. През 2017 се засажда и Лозе „Могилите“ , разположено в средната част на склона в близост до извора на река „Петърнишка бара“ край село Петърница, където почвата е плитка сива горска върху карстова основа с високо съдържание на глина и надморска височина около 300 метра – лозе в полите на Предбалкана. В условията на това лозе се отглежда местния сорт Кайлъшки мискет. Така общата площ на отглежданите от лозарското стопанство лозя надхвърля 850 дка.

През 2018 г. бе възобновена старата кооперативна изба на село Петърница, обл. Плевен и бе създаден малък винопроизводствен обект с капацитет до 1000 хл вино годишно. Във Винарната се сътворяват вина с интересен модерен прочит на класически, интродуцирани сортове, заедно с типични и не толкова познати местни такива. Избата е тясно специализирана в производството на къси серии вина от емблематични за региона, създадени в Плевен, сортове като Кайлъшки мискет и Рубин, също и премиум бели и отличителни елегантни червени вина от класически световни сортове, като демонстрира силата и потенциала на тероара на Северна България – мястото за производство на отличителни бели и елегантни комплексни червени вина!

Доброто вино създава добри приятели!